Árukereső.hu Árukereső.hu

Adatvédelem

Adatvédelem

A következőkben szeretnénk Önt a jelen internetes ajánlat keretében történő személyes adatkezelésről tájékoztatni.


Adatkezelő

ESUS IT Aleksandra Drobinska

Huszár utca 5, 1 em 7a

1074 Budapest

telefon: +36 20 851 3086, +36 30 607 9654

sales@esus-it.com


Mikor kezelünk személyes adatokat?

Azon személyes adatokat kezeljük, amelyeket Ön saját maga, saját belépése során nekünk továbbít. Kezeljük továbbá, a weboldalunk használata során keletkező automatizált személyes adatokat. Különösképpen a következő esetekben kerülhet sor ezért az Ön személyes adatainak kezelésére:

-weboldalunk látogatása;

-egy kereskedő webáruházára vezető linkre történő kattintás;

-egy kereskedő értékelése;

-egy termék értékelése;

-velünk való kapcsolatfelvétel;

-az „Árfigyelő“ használata;

-annak elemzése, hogy miért és mely látogatók jönnek a weboldalunkra, és ők azt miként használják;

-reklámtevékenységünk sikerének elemzése;

-reklámtevékenység személyre szabása;

-technikai infrastruktúránk elleni támadások elhárítása;

A részletek tekintetében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.


Weboldalunk látogatása

Ha Ön belép a weboldalunkra, a weboldal működtetésével általunk megbízott társaság kezeli és elmenti annak a számítógépnek a nyilvános IP-címét, amellyel Ön weboldalunkat látogatja, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. IP cím esetében egy olyan egyértelmű numerikus címről van szó, amely alatt az Ön végberendezése adatokat küld az internetre, ill. adatokat hív le onnan. Rendszerint sem előttünk, sem a szolgáltató előtt nem ismert, hogy egy IP cím kihez kötődik, kivéve, ha Ön a weboldalunk használata során olyan adatokat közöl velünk, amelyek lehetővé teszik számunkra az Ön azonosítását. Önnek tehát főszabály szerint nem kell aggódnia amiatt, hogy az Ön IP címét Önhöz tudjuk rendelni. Az IP címet egyebekben arra használjuk, hogy Ön a weboldalunkat technikailag letölteni és használni tudja, továbbá a szolgáltatónk vagy weboldalunk elleni támadások felismerése és elhárítása céljából. Sajnos, mindig előfordulnak újabb és újabb támadások, kár okozása a weboldalak üzemeltetőinek vagy használóinak (pl. hozzáférés megakadályozása, adathalászat, rosszindulatú számítógépes programok terjesztése (pl. vírusok)) vagy más jogellenes cél. Az ilyen támadások miatt az általunk megbízott társaság számítógépes centrumának rendeltetésszerű használhatósága, weboldalunk használata ill. annak működőképessége, valamint weboldalunk látogatóinak biztonsága károsodhatna. Az IP címnek a belépés időpontjával együtt történő kezelése az ilyen támadások elhárítása érdekében történik. Szolgáltatónkon keresztül ezzel a kezeléssel azt a jogos igényt érvényesítjük, melyet weboldalunk működőképességének biztosítása és az ellenünk, valamint weboldalunk látógatói elleni támadások elhárítása jelent. A feldolgozás jogi alapját az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk 1f) bekezdése jelenti.

A rögzített IP adatok (anonimizálás útján) kerülnek törlésre, amennyiben azokra egy támadás felismerése vagy elhárítása érdekében már nincs szükség.


Egy kereskedő webáruházára történő továbbítás

Amennyiben Ön egy, az ajánlatunkban résztvevő kereskedő webáruházára mutató linkre kattint, elmentjük az Ön által használt végberendezés IP címét dátummal és időponttal együtt, és azt a mindenkori kereskedő ajánlatához rendeljük hozzá. Az IP cím esetében egy egyértelmű numerikus címről van szó, amely alatt az Ön végberendezése adatokat küld az internetre, ill. adatokat tölt le onnan.

A feldolgozás célja a kereskedő felé közvetített kattintások elszámolása, valamint az elszámolandó szolgáltatás igazolása. A kereskedővel szembeni szabályos elszámolás érdekében az IP cím alkalmazása alatti klikkeket korrigáljuk, az automatizált eljárás (pl. weboldalunk indexálása keresőmotorok által), többszörözött linkek, csalárd tevékenységek vagy más cselekmények által kiváltott kattintásokkal, amelyek bennünket nem jogosítanak fel a kereskedővel szembeni megfelelő kattintások kiszámítására. Az IP cím kereskedővel való megosztására csak akkor kerül sor, ha a díjkövetelésre vonatkozó igényünk érvényesítése érdekében ez a fizetési igényeink végrehajtására illetékes bíróság álláspontja szerint szükséges.

Jogos érdekünk az ajánlatunkban résztvevő kereskedőkkel szemben szolgáltatásaink szabályszerű elszámolása és ezzel üzleti tevékenységünk finanszírozása és fenntartása. A kezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1 f) bekezdése adja.

Az elmentett IP címeket a megfelelő havi elszámolások kiállítását követő 60 nap lejártával anonimizáljuk. Hosszabb időtartamú mentés adott esetben a szükséges időtartamra korlátozva történik, abban az esetben, ha egy kereskedő az elszámolással szemben ellenvetéssel él, és elszámolásunk helyességét illetően jogvitára kerül sor.


Egy kereskedő vagy egy termék értékelése

A weboldalunkon szereplő kereskedő vagy termék értékelésével ún. hash-ként elmentjük az Ön által használt végberendezés IP címét. IP cím esetében egy egyértelmű numerikus címről van szó, amely alatt az Ön végberendezése adatokat küld az internetre ill. adatokat tölt le onnan. A hash-érték számítása egy egyirányú titkosítás, mivel minden IP címből egyedi hash keletkezik, de a hash-értékből az eredeti IP címet nem lehet többé újra előállítani. Ezért a további kezelés során nem tudjuk többé felismerni, hogy melyik IP cím szolgált a mindenkori értékelés alapjául.

A feldolgozásra azért kerül sor, hogy az ún. „hamis értékeléseket” meg lehessen akadályozni. Itt olyan értékelésekről van szó, amelyeket nem független harmadik felek adnak, hanem olyanokról, amelyekkel a kereskedők vagy az ő megbízásukból eljáró harmadik felek jogtalanul pozitív vagy negatív értékeléseket adnak, különösen a rövid időszak alatt leadott nagyszámú értékelés tartozik ide. Ezáltal meg kell akadályozni, hogy a plattformunkon lévő kereskedők ill. termékek jogosulatlanul pozitív vagy negatív értékelést kapjanak azért, hogy rangsorolásukat, ill. értékelésüket jogosulatlan módon befolyásolják. Jogos érdekünk, hogy a weboldalunkon történő értékelések lehetőség szerint a valóságnak megfelelőek legyenek, és a használókat „hamis értékelésekkel” ne tévesszék meg a más használók által a mindenkori kereskedőkre ill. termékekre adott értékelések. Ezáltal egy lehetőség szerint objektív tájékoztatást kell a weboldalunkat használóknak és ezzel azok gazdasági sikerének biztosítani. A feldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikk 1 f) bekezdése adja.

Amennyiben Ön az „Árfigyelő” funkciót használja, az Ön által megadott e-mail címet alkalmazzuk, annak érdekében, hogy Önnek a szükséges információt e-mailben megküldhessük. A feldolgozás jogalapját a GDPR 6. cikk 1 a) bekezdése adja. Ezt a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja. Az adatok törlésre kerülnek, ha az Árfigyelő megszüntetésre kerül.


Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön a megadott kapcsolatfelvételi lehetőségek valamelyikén üzenetet küld nekünk, részünkre megküldött adatait kérdése feldolgozása érdekében használjuk. Jogi alapnak e tekintetben ügyének a GDPR 6. cikk 1. bek. szerinti megválaszolásához kapcsolódó jogos érdekünk tekinthető. Amennyiben az Ön megkeresése egy velünk történő szerződéskötést szolgál, úgy a kezelésre további jogalapot a GDPR 6. cikk 1b) bekezdése jelent. Az adatok az Ön megkeresésének elintézését követően törlésre kerülnek. Abban az esetben, ha a törvény hosszabb időtartamú mentésre kötelez minket, a törlésre a vonatkozó határidő lejártával kerül sor.


Cookie-k és hasonló technológiák alkalmazása

Weboldalunk üzemeltetéséhez cookie-kat használunk, annak érdekében, hogy weboldalunk műszaki működőképességét biztosítani tudjuk és megértsük: hogyan használják a látogatók a weboldalunkat. Cookie esetében olyan kis szövegfájlokról van szó, amelyek akkor kerülnek elmentésre az Ön végberendezésén, amikor Ön böngészőjével belép a weboldalunkra. Ha később ismét belép a weboldalunkra, akkor ezeket a cookie-kat újra ki tudjuk olvasni. A cookie-kat különböző hosszúságú időszakokra mentik el. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy böngészőjében beállítsa, hogy az mely cookiekat fogadjon el, ennek azonban az lehet a következménye, hogy a weboldalunk többé nem működik megfelelően. Emellett Ön bármikor önállóan törölheti a cookie-kat. Ha ezt nem teszi meg, mi a mentésnél megadhatjuk, hogy egy cookie milyen hosszú időre kerüljön mentésre az Ön számítógépén. Itt különbséget kell tenni az ún. munkamenet cookie és állandó cookie között. A munkamenet cookie-k törlődnek az Ön böngészőjéből, ha elhagyja a weboldalunkat vagy ha a böngészést abbahagyja. Állandó cookie-k arra az időszakra kerülnek mentésre, amelyet mi a mentésnél megadunk.

A cookie-kat a következő célokra használjuk fel:

Műszakilag szükséges cookie-k, amelyek weboldalunk funkcióinak használatához elengedhetetlenül szükségesek (pl. annak felismerése, hogy Ön bejelentkezett). Ezen cookie-k nélkül meghatározott funkciókat nem lehetne biztosítani.

Funkcionális cookie-k, amelyeket azért alkalmazunk, hogy meghatározott funkciókat, amelyeket használni akar, műszakilag végre tudjon hajtani.

Analízis cookie-k, amelyek az Ön felhasználási viselkedésének elemzésére szolgálnak. A részletekre vonatkozóan kérjük, olvassa el az időtávlatok méréséhez és a Google Analyticshez kapcsolódó információkat.

Harmadik fél cookie-jai. Harmadik fél szolgáltatók cookiejait harmadik fél menti el, akinek funkcióit a weboldalunkhoz kapcsoljuk, annak érdekében, hogy meghatározott funkciókat lehetővé tegyünk. A részletekre vonatkozóan kérjük, olvassa el a „Reklám“-hoz kapcsolódó tájékoztatást.

A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)


Google Analytics

Megbízásból történő feldolgozás keretében Google Analytics-ot használunk, a Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA egy szolgáltatását. A Google, mint adatfeldolgozó e célra egy ún. „Cookie“-t használ. E tekintetben egy olyan kis szövegfájlról van szó, amely böngészőjén keresztül, az Ön számítógépére kerül lementésre. Ennek a cookie-nak a segítségével a Google információkat kap arról, hogy Ön mely weboldalakra lépett be, továbbá különösen a következő információkról: böngésző típusa/verziója, az alkalmazott operációs rendszer, az operációs rendszerrel kapcsolatos műszaki információk, a böngésző, valamint az Ön által használt számítógép nyilvános IP-címe. A Google Analytics-ot úgy használjuk fel, hogy az Ön IP-címe csak anonimizált formában kerül felhasználásra. Ez az anonimizálás a Google tájékoztatása szerint az Európai Unióban vagy az Európai Gazdasági Térség egy tagállamában történik meg. Csak kivételes esetekben kell a teljes IP-címet a Google egy szerverére az USA-ba továbbítani és ott lerövidíteni. A Google tájékoztatása szerint, az anonimizálásra azelőtt kerül sor, mielőtt az IP-cím az első alkalommal egy állandó adathordozóra lementésre kerül. A részletek tekintetében tekintse mega Google adatvédelmi nyilatkozatát, amely innen tölthető le: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

A Google Analytics lehetővé teszi számunkra nem személyhez köthető formában a weboldalunkra vonatkozó használati statisztikák, valamint demográfiai adatok elkészítését a látogatókról és azok látogatói magatartásáról. Ezen túlmenően olyan statisztikák felállítására kerül sor, amelyek abban segítenek minket, hogy jobban megértsük hogyan található meg a weboldalunk, annak érdekében, hogy keresőmotor-optimalizálásunkat és reklámtevékenységünket javíthassuk. Ezzel a feldolgozással azt a jogos igényt érvényesítjük, hogy a weboldalunkat, valamint reklámtevékenységünket javítani tudjuk. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1 f) bek. képezi.

Az https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de oldalon tájékoztatást kap arról, hogyan tiltakozhat a Google Analytics alkalmazása ellen.

Amennyiben böngészőjében nem áll rendelkezésre browser-plugin, úgy kérjük, hogy kattintson a következő linkre annak érdekében, hogy egy analitikus cookie aktiválását megtiltsa: analitikus cookie letiltása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatgyűjtés lezárását szintén egy cookie irányítja. Amennyiben Ön ezt a cookie-t törli, úgy Önnek meg kell ismételnie az opt-out eljárást.

A Google tagja az Adatvédelmi Pajzs (PrivacyShield) egyezménynek https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework, és a Google Analytics-re vonatkozóan megbízásból végzett feldolgozásra vonatkozó megállapodást kötött velünk. Az álnéven szereplő adatok 14 hónap elteltével törlődnek.


Reklám a weboldalunkon

A weboldalunkon reklámokat mutatunk be, hogy azzal bevételre tegyünk szert, amely lehetővé teszi számunkra, hogy Önnek szolgáltatásainkat ingyenesen nyújtsuk. Annak meghatározásához, hogy milyen gyakran közvetítünk hirdetést weboldalunk látogatóinak, használhatunk úgynevezett webes jelzőket.

Ezek láthatatlan grafikus fájlok, amelyek beépülnek a weboldalunkba és betöltődnek az Ön böngészőjébe, amikor egy weboldal felkeresi a hirdetési anyagot a számlálás végrehajtása érdekében.

Ezen pixelek közvetítésében és az így összegyűjtött adatok értékelésében az Európai Uniós székhellyel rendelkező harmadik felek is részt vehetnek.

Weboldalunkon kizárólag nem személyreszabott reklámot jelenítünk meg, amennyiben nem engedélyezte, hogy reklám személyreszabására szolgáló cookie-t mentsünk el böngészőjében. Ennek a bármikor visszavonható hozzájárulásnak a megadásával, olyan személyreszabott reklám megjelenítésére kerül sor, amely megfelel az Ön esetleges érdeklődésének. A hozzájárulás megadásával továbbá műszaki intézkedésekre kerül sor, annak érdekében, hogy a hirdetők számára a reklám hatékonyságáról jelentések legyenek készíthetők, hogy a hirdetési tevékenységet javítsuk, illetve elkerüljük, hogy Önnél ugyanazon reklámok többször megjelenjenek. A reklám személyreszabása érdekében szerződéses partnerünk különböző paramétereket alkalmaz, különösen az Ön internethasználatából eredően, amelyeket ezen a weboldalon írnak le: https://support.google.com/ads/answer/1634057.

Reklámtevékenységünk ellátásával és adott esetben személyreszabásával a Google LLC-t („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA mint szolgáltatót bíztuk meg. A Google tevékenységére annak adatvédelmi nyilatkozatai érvényesek. amely itt letölthető: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu. A Google alávetette magát az EU-USA adatvédelmi pajzs megállapodásnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

A nem személyreszabott reklámra érvényes: A nem személyreszabott reklám hirdetésére technikai okokból adott esetben a Google egy cookie-ját kell az Ön böngészőjében elmenteni, amely a Google tájékoztatása szerint nem személyhez köthető. A reklámanyagok ugyanakkor nem a mi szerverünkön kerülnek tárolásra, hanem azokat a Google vagy a Google szerződéses partnere adja ki és így jeleníti meg azokat böngészőjében. Itt technikai okokból az Ön végberendezésének IP címe átadására kerül sor olyan fél részére, aki a reklámot az oldalunkon lejátssza, máskülönben a reklám átadása nem lenne lehetséges. Az Ön személyes adatai ebből következő feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk 1f. bekezdése jelenti. Ehhez kapcsolódó jogos érdekünk ennek, az Ön részére ingyenes ajánlatnak a refinanszírozása.

A személyre szabott reklámra vonatkozó jogalap a GDPR 6. cikk 1a) bekezdése. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google a https://support.google.com/accounts/answer/2662922 alatt különböző lehetőségeket bocsát rendelkezésre adatainak Google által történő megfelelő kezelése letiltására, és olyan beállítások teljesítése érdekében, hogy hogyan kerül sor adatai kezelésére. Ezenkívül Ön saját böngészőjét adott esetben úgy állíthatja be, hogy az csak az Ön által bármikor meglátogatott weboldal cookie-ját fogadja el, amely a harmadik fél, mint a Google, részéről történő cookie tárolást, weboldalunk látogatásakor megakadályozza.


Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

A Googley Analytics és reklám esetében leírt továbbadás mellett a személyes adatokat a következő esetben továbbítjuk harmadik országba: A Wize Commerce India Private Limited, Gurugram, Haryana-122015, India ajánlatunk programozásában, információs technológiánk karbantartásában, valamint reklámtevékenységünk tervezésében és végrehajtásában támogat minket, és ezen célok érdekében hozzáférhet ügyfeleink személyes adataihoz. India esetében hiányzik a GDPR 45. cikkelyének megfelelő bizottsági megfelelőségi határozat. A szolgáltató ezért a GDPR 46. cikk 2c) bek. szerinti általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával köteles a GDPR rendelkezéseinek betartására. Ezek az általános adatvédelmi kikötések innen hívhatók le: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:HU:PDF . A szolgáltatóval megkötött megállapodásba megegyezés alapján be lehet tekinteni.


Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy tőlünk igazolást kérjen arra vonatkozóan, hogy az Önt érintő személyes adatokat mi kezeljük-e. Ha ez az eset áll fenn, Önnek joga van ezen adatokról, és olyan további információkra nézve tájékoztatást kérni, amelyeket a GDPR 15. cikke nevesít.


Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy az Önt érintő helytelen személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését kérje tőlünk. A kezelés céljaira tekintettel joga van továbbá ahhoz, hogy a nem teljes személyi adatok kiegészítését – ugyancsak kiegészítő nyilatkozat útján – kérelmezze.


A törléshez való jog

Ön jogosult tőlünk azt kérni, hogy az Önt érintő személyes adatokat haladéktalanul töröljük. Kötelesek vagyunk a személyes adatokat haladéktalanul törölni, amennyiben a GDPR 17 . cikke szerinti megfelelő előfeltételek fennállnak. A részletek tekintetében a GDPR 17. cikkére hivatkozunk.


Jog a kezelés korlátozásához

A GDPR 18. cikkével összhangban Ön bizonyos feltételek mellett jogosult arra, hogy tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását kérje.


Jog az adathordozhatósághoz

A GDPR 20. cikke értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy azokat az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket részünkre biztosított, strukturált, általános és gépileg olvasható formátumban megkaphassa, és joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek akadályozásunk nélkül továbbítsa, amennyiben a kezelés egy, a GDPR 6. cikk 1.) bekezdése vagy a GDPR 9.cikk 2a) bekezdése szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk 1b) bekezdése szerinti szerződésen alapul és a adatkezelésre automatizált eljárás útján kerül sor.


Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke értelmében Önnek joga van ahhoz, hogy az Önt érintő azon személyes adatok kezelése ellen, amelyre a GDPR 6. cikk. 1. e és f bekezdése alapján kerül sor, tiltakozzon; ez érvényes az ezen rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Amennyiben személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzuk fel, mindenkor jogosult az Önt érintő személyes adatok ilyen reklámozási célú feldolgozása ellen tiltakozni; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az az ilyen közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatban áll. Amennyiben valamely Önt megillető jogával élni kíván, úgy kérjük, hogy forduljon hozzánk, mint adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken vagy használja az általunk ajánlott más módok valamelyikét, és küldje meg értesítését. Amennyiben e tekintetben kérdése van, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot.


A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Önnek a GDPR 77. cikke alapján joga van - egyéb igazgatási-jogi vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül - ahhoz, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen. Ez a jog különösen tartózkodási helyének, munkahelyének vagy a feltételezett jogsértés helyének tagállamában áll fenn, amennyiben úgy gondolja, hogy az Önt érintő személyes adatok kezelése a GDPR-ba ütközik.


Személyes adatok rendelkezésre bocsátása

Az Ön tekintetében nem áll fenn a személyes adatok rendelkezésre bocsátására vonatkozó jogszabályi kötelezettség. Amennyiben Ön semmilyen személyes adatot sem kíván rendelkezésre bocsátani, úgy kérjük, hogy ne használja az „Árfigyelő“ funkciót, ne értékeljen kereskedőt vagy terméket, és ne klikkeljen egyik kereskedői üzlethez vezető linkre sem, mert ezen esetekben szolgáltatásaink teljesítéséhez szerződésileg szükséges, hogy a fentiek alapján személyes adat kezelésére kerüljön sor.

A kifizetéseket a PayLane sp. z o.o. amely Gdańskban található, ul. Norwida 4, irányítószám: 80-280, KRS: 0000227278.

A weboldal használatához az ügyfél személyes adatainak feldolgozása szükséges a következő ügyekben: ESUS IT Aleksandra Drobińska, székhelye Szczecin, ul. A Łukasińskiego 40/7, amelyet Szczecin város elnöke vezette a vállalkozók nyilvántartásába, a P / 065153/11, NIP 672-192-76-64, Regon. 320539978. Az adatokat az .ESUS IT Aleksandra Drobińska dolgozza fel olyan módon, amely elengedhetetlen a szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez. A tranzakciós adatok, abban a személyes adatban, a PayLane Sp javára továbbíthatók. z o.o. székhelye: Gdańsk, Norwida 4, irányítószám: 80-280, KRS: 0000227278, azzal a feltétellel, hogy előnyös lesz a megrendelésekkel kapcsolatos szolgáltatás során. Az ügyfélnek joga van látni adatainak tartalmát és az esetleges javításokat. Az információ megosztása önkéntes, ugyanakkor elengedhetetlen ezen oldal használatához

 

Close
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel